ปิดระบบลงทะเบียน

ขณะนี้การลงทะเบียนได้สิ้นสุดแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโครงการ

การประกาศผลสำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว

ระบบจะยืนยันการลงทะเบียนโดยการส่ง Email ที่ท่านแจ้งไว้ (หากไม่เจอ อาจจะอยู่ใน Junk Mail)

กรุณารอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เงื่อนไขการเข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม

  1. การอบรมในช่วงวิชาการในห้องเรียน ไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. ผู้เข้าอบรม ต้องสามารถจัดสรรเวลาเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาหลักสูตรรวม 72 ชั่วโมง
  3. หากผู้เข้าอบรม ไม่สามารถเข้าอบรมได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้า และไม่ได้รับวุฒิบัตรจากโครงการฯ รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของทั้ง 3 หน่วยงานพันธมิตร
  4. เรียน ทุกวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. โดยอบรมที่ อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-208-7584, 02-208-7588 ในวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00น.

Social Links